9/11/2008

THORIQOT

APA ITU THORIQOT ?

Thoriqot, dalam bahasa kita diucapkan tarekat atau suluk. Thoriqot itu sendiri
artinya jalan, metode atau cara .Sebagaimana diriwayatkan oleh Sahabat Rasull Saw yaitu
Sayidina Ali Ra. ”Qoola a’liyy bin Abi Thalib; Qultu yaa Rosuulolloh ayyun thoriiqotin
aqrobu ilallohi? Faqoola Rasullulohi dzikrulahi”. Artinya; “Ali Bin Abi Thalib berkata;
“aku bertanya kepada Rasullulah, jalan/metode (Thariqot) apakah yang bisa mendekatkan
diri kepada Allah? “Rasullulah menjawab; “Dzikrulah.” Sementara dari segi etimologi,
sebagaimana yang dikatakan oleh Nurcholis Majid, tarekat adalah cara atau jalan untuk
mendekatkan diri pada Allah. Atau, sebagaimana yang dikatakan oleh Dr,Mustafa Zahri,
thoriqot adalah suatu sistem untuk menempuh jalan yang pada akhirnya mengenal dan
merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan keadaan
seseorang dapat melihat Allah dengan mata hatinya .

Di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 407 thoriqot itu adalah mengamalkan
syareat dan mengambil sesuatu yang paling penting, menjauhi sesuatu yang mudah atau
ringan dari sesuatu tidak pantas disepelekan. Juga menjauhi hal-hal yang diharamkan dan
dimakruhkan dan melaksanakan yang fardlu serta sunat-sunatnya sesuai kemampuannya
yang dibimbing oleh seorang yang telah ma’rifat kepada Allah (guru mursyid).
Sedangkan Prof. Dr. Buya Hamka, mengatakan: “Maka diantara makhluk dan
khaliq itu ada perjalanan yang harus kita tempuh. Inilah yang kita katakan Thariqot.
Jadi penulis simpulkan Thoriqot adalah suatau jalan, cara atau metode yang
ditempuh oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT baik lahir maupun
batin. Menurut para Alim Ulama ahli ma’rifat Thoriqot terbagi dua :
1) Thoriqot Suluk

yaitu membersihkan nafsu dari segala kotoran dengan cara (thoriqot) riyadloh, puasa, tidak
tidur (melek), uzlah, zuhud dengan bimbingan mursyid agar bisa mencapai setingkat demi
setingkat kepada maqom (kedudukan) yang sempurna. Bahkan menurut Imam Al Ghazali :
“Barang siapa yang telah bertafaqur dalam masalah agama (memahami, mempelajari,
mengamalkan agar mendapat ridlo Allah itu juga disebut thoriqot suluk).

2) Thoriqot

Tabaruk yaitu murid mengambil dzikir dari guru mursyid agar hatinya tidak lupa kepada
Allah, supaya diampuni dosa, jauh dari macam-macam balai, selamat dari hal-hal yang
dibenci syara, selamat dari perbuatan hina dan siksaan Allah sehingga sampai kepada
tujuan yaitu hati bersih dan kembali menghadap Allah. Contoh Thoriqot Tabaruk ini seperti
yang diamalkan di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya yang dipimpin oleh seorang
Mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Ra yang dikenal Abah Anom.
Thoriqot, bukanlah aliran kepercayaan atau aliran kebatinan, tetapi thoriqot adalah
bagian dari ajaran Agama Islam yang terpenting. Sebagaimana sabda Rasullulah SAW :
“Asysyari’atu aqwaalii athoriiqotu af’aalii alhaqiiqotu ahwaalii alma’rifatu ro’sul
maalii” (HR. Anas bin Malik). Artinya : “Syari’at itu ucapanku, thoriqot itu perbuatanku,
hakikat itu keadaanku dan ma’rifat itu puncak kekayaan (batin)”. (HR. Anas bin Malik).
Dari semua Thoriqot itu ada yang benar dan salah. Thoriqot yang benar disebut
Thoriqot Mu’tabaroh yaitu Thoriqot yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits dan
sanadnya atau silsilahnya sampai kepada Rasullulah, sedangkan Thoriqot yang salah
disebut Thoriqot Ghoyr Mu’tabaroh yaitu Thoriqot yang tidak saesuai dengan Al-Qur’an
dan Al-Hadits dan sanadnya atau silsilahnya tidak sampai kepada Rasullulah.Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Template by : kendhin x-template.blogspot.com